Khao Soi Recipe, Northern Style Curried Noodle Soup with Chicken
(khaao saawy gai ; สูตรทำข้าวซอยไก่)

By: Hanuman
🔊 Listen to the Thai name pronunciation

Our khao soi recipe takes us back in time to the mid-19th century. The trade caravans were traversing the jungles of northern Thailand, winding along the ancient routes between India and China. Those long caravans were carrying a wealth of exotic goods, trailing the rich aromas of spices and the sweet scent of opium as they passed.

Spice Route Caravans
Spice Route Caravans 1895
Khao Soi curry 18 spices mix (ชุดเครื่องเทศสำหรับข้าวซอย) – Thaifoodmaster’s blend
Add to Collection Check out this recipe

this content is locked

Unlock exclusive content!

Log in now or become a valued subscriber 

Login

Forgot password? 

Incorrect username or password.

New account

Incorrect username or password.

The men in these caravans, which usually consisted of between fifty and one hundred mules, would have been Yunnanese Muslim Chinese. The Yunnanese dominated the trade routes at that time, and began to settle in Chiang Mai and the main towns of north Thailand.

The Yunnanese, or the Ho people (จีนฮ่อ) as they were generally known, referred to themselves as ‘Haan Jeuu Yen’ (หานจื้อเย่น) and ‘Yuunnaan Yuuh’ (ยูนนานเย่อ). They established settlements, built mosques and opened halal restaurants where fellow Muslim traders could spend the night indoors and exchange the latest information and news with other caravan traders over a cooked halal dinner.

Khao soi is believed to have been introduced into northern Thai cuisine by the Ho people at those eateries.

The perfectly cooked flat egg noodles along with the soft textured, moist, and tender meat, are basking in a mildly The perfectly cooked flat egg noodles, complemented by moist and tender soft-textured meat, bask in a mildly spiced broth with the creamy texture of coconut cream. This heavenly mixture is beautifully tinted with turmeric, and releases the noble aroma of black cardamom.

The pickled cabbage, shallots and lime juice cut through the coconut’s richness with a playful hint of sourness and, finally, the deep-fried egg noodles topping the dish add an addictive crunch.

Khao Soi Recipe, Northern Style Curried Noodle Soup with Chicken (khaao saawy gai ; สูตรทำข้าวซอยไก่)
Hanuman from Thaifoodmaster
This dish takes us back in time to the mid-19th century. The trade caravans were trailing the jungles of northern Thailand along the ancient routes between India and China. Those long caravans were carrying wealth of exotic goods, leaving rich aroma of spices and the sweet scent of opium as they passed.
5 from 1 vote

Add your own recipe notes

You must be a member to use this feature

Add to Collection Add to Shopping List
Prep Time 30 minutes
Cook Time 1 hour 30 minutes
Total Time 2 hours
Course Curry
Cuisine Thai
Servings 6

Ingredients
  

Ingredients

 • 4 chicken drumstick (น่องไก่) about 600gr
 • 4 cups coconut milk (หางกะทิ)
 • 2 cups coconut cream (หัวกะทิ)
 • 3 tablespoons light soy sauce (ซีอิ๊วขาว)
 • 1 tablespoon dark soy sauce (ซีอิ้วดํา)
 • flat wheat flour egg noodles (เส้นข้าวซอย) about 50-75 gr for each serving
 • neutral tasting cooking oil (น้ำมันพืช)

Ingredients – Khao Soi curry paste

Ingredients – Garlic oil

 • 3 cloves Thai garlic (กระเทียมไทย) medium size
 • 4 tablespoon neutral tasting cooking oil (น้ำมันพืช)

Side servings

 • boiled chicken eggs (ไข่ไก่ต้ม)
 • sour pickled green mustard
 • shallots (หอมแดง)
 • lime wedge
 • deep fried and ground dry chilies

ส่วนผสม

 • น่องไก่ 4 ชิ้น ประมาณ 400 กรัม
 • หางกะทิ 3 ถ้วย
 • หัวกะทิ 3 ถ้วย
 • เครื่องพริกแกงข้าวสอย ½ ถ้วย
 • ซีอิ๊วขาว 3 ช้อนโต๊ะ
 • ซีอิ๊วดำ 1 ช้อนโต๊ะ
 • บะหมี่เหลืองเส้นแบน 2 ก้อน ต่อ 1 คน
 • น้ำมันพืชสำหรับทอด

ส่วนผสมเครื่องน้ำพริกแกงข้าวซอย

 • พริกแห้งเม็ดใหญ 10 เม็ด แกะเมล็ดออก
 • เม็ดชะโก 1 ช้อนโต๊ะ ประมาณ 2 ลูก (ชะโกมีหลายชื่อ เช่น กระวานดำ เฉาก๊วยจี๊ เป็นต้น)
 • ลูกผักชี 2 ช้อนโต๊ะ
 • ขิงแก่ซอย 3 ช้อนโต๊ะ
 • หอมแดงลูกเล็ก 10 ลูก
 • รากผักชี 4 ราก ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ
 • ขมิ้นสดซอย 1 ช้อนโต๊ะ
 • เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ
 • ผงกระหรี่ 1/2 ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสมกระเทียมเจียว

 • กระเทียมกลีบใหญ่ 3 กลีบ ซอยบาง ๆ
 • น้ำมันพืช 4 ช้อนโต๊ะ

เครื่องเคียงมี

 • ไข่ต้ม
 • ผักกาดดองเปรี้ยว
 • หอมแดงซอย
 • มะนาวหั่นเป็นชิ้น
 • พริกแห้งป่นทอด

Instructions
 

 • Start by roasting on low heat each of the ingredients to prepare the curry paste.
  เริ่มทำน้ำพริกเครื่องแกงข้าวซอย โดยคั่ววัตถุดิบที่ละอย่างด้วยไฟอ่อนจนหอม และ ไหม้เล็กน้อย
 • Roast the deseeded dry chilies until charred and set aside.
  คั่วพริกแห้ง และพักเอาไว้
 • Roast together the coriander seeds and the black cardamom until fragrant and set aside.
  คั่วเม็ดชะโก กับ ลูกผักชีจนหอม และพักเอาไว้
 • Roast the ginger juliennes until slightly charred and set aside.
  คั่วขิง และพักเอาไว้
 • Roast the shallots until charred and set aside.
  คั่วหอมแดง และพักเอาไว้
 • Roast the coriander roots until charred and set aside.
  คั่วรากผักชี และพักเอาไว้
 • Roast the fresh turmeric until charred and set aside.
  คั่วขมิ้นสด และพักเอาไว้
 • Put the charred chilies in a pastel and mortar with a salt
  นำเอาพริกแห้งคั่ว ลงโขลกในครกกับเกลือ
 • Pound the chili roughly.
 • Add the roasted coriander seeds and black cardamom, and continue to pound everything together
  ใส่ลูกผักชีคั่วกับเม็ดชะโกคั่วลงไป โขลกต่อไป
 • Add the curry powder
  เติมผงกระหรี่ลงไป
 • Continue to pound all the ingredients to fine powder.
  โขลกต่อไปจนละเอียด
 • Add the rest of the ingredients, the charred shallots, ginger, coriander roots and turmeric.
  ใส่หอมแดง ขิง รากผักชี และ ขมิ้น ลงไป
 • Work everything to a fine and homogenous paste. Set aside.
  โขลกรวมกันทั้งหมด จนละเอียด และพักเอาไว้.
 • In a pot, bring to a boil over medium heat 2 cups of coconut cream with 3 cups of coconut milk ตั้งหม้อไฟกลาง ใส่หัวกะทิ 2 ถ้วย และ หางกะทิ 3 ถ้วยลงไป
 • When the coconut starts to crack, add the chicken drumsticks, and cook over medium heat for about 10 minutes.เมื่อกะทิเริ่มเดือดและแตกมันเล็กน้อย ใส่น่องไก่ลงไปต้มประมาณ 10 นาที
 • When the coconut cream cracks, oil will float on top, collect about a 3/4 cup of the oils and transfer it to a wok or a pan.
  ตักมันกะทิที่แตกให้ได้ประมาณ ¾ ถ้วย และใส่ลงไปในกระทะ
 • Heat the cracked coconut on a medium heat, and fry the curry paste in it.
  ตั้งกระทะด้วยไฟกลาง ใส่น้ำพริกแกงลงไปผัด
 • Mix constantly until the curry paste is fragrant and thick. This stage is essential because it helps to melt together all the different flavors of the curry ingredient into a complete and round product.
  ผัดน้ำพริกแกงจนหอม
 • Transfer the fried curry paste back to the pot where the chicken is cooking
  ตักน้ำพริกผัดที่ได้ ใส่ลงไปในหม้อที่กำลังต้มน่องไก่
 • stir well
  คนให้เข้ากัน
 • Lower the heat, cover the pot, and simmer over a low heat for about an hour or until the chicken is tender
  ลดไฟลงเป็นไฟอ่อน ปิดฝาหม้อและเคี่ยวต่อไปเรื่อย ๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ จนน่องไก่สุกเปื่อยดี
 • Season with light soy sauce
  ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว
 • Season with dark soy sauce
  ปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำ
 • When the chicken is tender cooked, add about a cup of coconut cream, and bring to the boil. This last addition will improve the silkiness texture of the dish. Set aside.
  เติมหัวกะทิ 1 ถ้วย พักเอาไว้
 • In a frying pan, add sliced garlic to cold oil, and over very low heat bring the garlic to a light golden color, remove from the heat. The garlic will keep frying in the residual heat. Set aside.
  ใส่กระเทียมลงไปในน้ำมันที่ไม่ร้อน จากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนจนกระเทียมเริ่มมีสีเหลืองอ่อน ๆ จากนั้นปิดไฟ พักเอาไว้
 • Shake and separate the fresh noodles on a working surface.
  สรงบะหมี่ 2 ก้อน
 • Fry one batch of the noodles in hot oil until golden
  ทอดบะหมี่ 1 ก้อนในน้ำมันร้อนจนเหลืองกรอบ
 • Place on paper towel to absorb excess oil. Set aside.
  ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน และพักเอาไว้
 • Boil the second batch of noodles in hot water for less than a minute, until done.
  ลวกบะหมี่ 1 ก้อนในน้ำเดือด
 • Strain and mix in about a teaspoon of the fried garlic oil. This will prevent the noodles from sticking to each other and creating a lump.
  ใส่น้ำมันกระเทียมเจียมลงไปในบะหมี่ เพื่อไม่ให้เส้นบะหมี่ติดกัน
 • Transfer the noodles into a serving dish, place a chicken thigh next to it and pour over some of the curry soup. Garnish with the deep fried noodles, sour pickled green mustard, slice shallots , lime wedge boiled hard egg and fried and ground chilies.
  จัดเส้นบะหมี่ลงในชาม ตักน่องไก่ และ น้ำแกงราดลงไป โรยหน้าด้วยบะหมี่ทอดกรอบ
 • Serve
  เสริฟพร้อมเครื่องเคียง หอมแดง ผักกาดดองเปรี้ยว ไข่ต้ม และ พริกแห้งป่นทอด
Tried this recipe?We’d love to see it – tag it #THAIFOODMASTER on Instagram! Please leave a comment to let us know how it was!

Get Access – Join Thaifoodmaster Today

Practical and kitchen-tested recipes with a mix of theory, history, psychology, and Siamese culture tidbits.

 • Get access to everything right away. Unlock more than 40 Masterclasses, over 150 recipes and Articles

  Access to Thaifoodmaster’s constantly growing library of prime professional classes, articles, recipes and videos on Siamese culinary topics, available nowhere else in English.

 • GET EXTRA - New Monthly Masterclasses and Recipes

  Gain access to NEW MONTHLY masterclasses as they become available. 

 • 1-1 support from Hanuman

  1-1 support from Hanuman to help you achieve your professional Thai culinary goals

 • Live Q&A Sessions

  The opportunity to join a monthly live two-hour videoconference where I can answer your questions.

 • Great Value!

  one year access for the price of 3 days in-person training.

You will get everything you need to:

 • To Get inspired

  When you design or build a new menu for an event or restaurant or even prepare for dinner with friends.

 • To Satisfy your curiosity.

  Finally !

 • To Master Your Craft

  Master your Thai cooking skills and expand your repertoire.

It is truly brilliant with a revolutionary approach introducing aspects and concepts never broached by cookbooks.
Ian Westcott
Ian Westcott
Sourcing Wines for Discerning Private Clients
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Previous:

Next:

22
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Get a Free copy of my eBook "49 Classic Thai Stir Fry Dishes"

Subscribe to our newsletter that will keep you up to date with stories and events taking place at Thaifoodmaster!