"กุ้งแนม" หรือ "กุ้งซ่อนกลิ่น" - ตำรับเครื่องว่างที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
roselle salad
c1890 Fresh roselle salad with acid-cured shrimp (ยำผลกระเจี๊ยบ อย่างท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรณ์วงศ์ ร.ศ.๑๐๘ ; yam phohn gra jiiap;)
ยำผิวส้มซ่า
ไตปลาทรงเครื่อง
ก้อยปลานิลหลวงพระบาง
ยำขมิ้นขาวกุ้งเค็ม
lemongrass salad
Pomelo salad with salted shrimp and a lemongrass-infused coconut cream dressing (ยำส้มโอกุ้งเค็ม ; yam sohm o:h goong khem)
pork skin salad
c1889 Faux Rhino Skin Salad (ยำโขนงเนื้อเทียม หรือ ยำหนังหมู ; yam kho:h nohng neuua thiiam reuu yam nang muu)
ยำกลีบกุพชกะ - ตำนาน "ดอกกุหลาบ" กับ เรื่องรัก 14 กุมภาพันธ์ แบบไทย ๆ
ส้มตำไทยข้าวโพด
ยำทวาย
ยำส้มฉุน
smoked grilled duck salad
Salad of smoked grilled duck breast with roasted shallots and bitter yellow eggplants (พล่าอกเป็ดรมควันกับมะเขือเหลืองและหอมเผา ; phlaa ohk bpet rohm khwan gap ma kheuua leuuang lae haawm phao)
ยำดอกขจร
Siamese salads
Thai Salads, The Professional Chef's Guide เรื่องยำๆ
ยำแหนมข้าวทอด
peanut-bar-salad
c1933 Sour bilimbi fruit and crispy candied peanut salad with pork, shrimp and pork fat (ยำตะลิงปลิง ; yam dtaling bpling)

Have a look at some of our favorite courses.

35 Medicinal plants to serve with laap
Siamese salads
dry curry แกงแห้ง
green_cury_of_the_sultan
Thai Curries: The Professional Chef’s Guide
Javanese nasi rice khaao naasi prajit
c1939 Chicken and Golden Raisin Curry - gaaeng khaaek yawaa - แกงแขกยะวา
satay lue - grilled thai beef satay
King Chulalongkorn's travels and culinary collections from Java