Thaifoodmaster’s Professional Thai Cooking Courses in Chiang Mai

Our workshop participants gain strong foundations enabling them to create authentic Thai classic recipes; or use their own culinary creativity to modify, adjust and elevate, both ancient and modern, Thai dishes within a context that makes sense stylistically and taste-wise.

Read More…

ขนมลอดช่องน้ำกะทิ หรือ นกปล่อย

จัดทำโดย หนุมาน

อ่านหน้านี้เป็นภาษา อังกฤษ

Thai desserts are usually made from common ingredients and therefore very popular.  However, it was only during the 17th century that desserts and sweets actually became part of everyday meals. In the old days, they were served only at auspicious occasions and ceremonies.

During wedding ceremonies, for example, four kinds of sweets are usually served, collectively known as “the four plates dessert” (ขนมสี่ถ้วย ;  khanohm see thuay). The ancient Thai expression “To eat four cups of dessert” (กินสี่ถ้วย ; gin see thuay ) used in the central region of the kingdom as an idiom referring to a wedding banquet.

Each of the four desserts, besides offering meaningful symbolism to the young couple, also offered a tasty and refreshing treats to the guests arriving exhausted from a long trip.

All four desserts are based on sweetened, thick, rich and aromatic coconut cream with the following additional ingredients:

 1. Pandan flavored rice flour droplets – (nohk bplaawy ;นกปล่อย), or as it known today: lot chog naam gathi (ลอดช่องน้ำกะทิ)
 2. Sweet basil seeds. (kai gohp ; ไข่กบ)
 3. Popped rice (นางลอย ; naang laawy)
 4. Black gelatinous rice (aai dteuu ; อ้ายตื้อ )

Today I will show you how to prepare the first one of the four, the lot chog naam gathi.

Dishes are usually named after their main ingredient or the cooking method used. Some named after famous people, streets or even restaurants.

In this case the dish’s name describes what happens when you push hot and gooey dough through small holes and how it leaks out as elongated worm-like noodles.  “Lod Chong” in Thai means exactly that, “leaking and escaping through the opening“.  This certainly sounds better than the older name “Nohk  Bplaawy” (นกปล่อย) meaning “Bird’s dropping“; an age-old, pictorial way describing exactly the same.

The way the Lod Chong noodles successfully pass through the holes insinuates the longevity of  true love, wishing the young couple blessed and steady marriage, which will survive all the obstacles of life.

The noodles themselves are bland; they serve only as a pleasant textural element, carrying over only the aroma of freshly extracted Pandan leaves and the pickeling lime. The ideal Lod Chong noodles should be 2-2.5″ in length (5-6cm), depends on the press box used, and should not be fattier than 1/5″ (0.5cm).

For the coconut syrup, we use freshly squeezed coconut cream, we massage the grated coconut until the cream oozes out, adding very little or no water at all to retain to the fullest both the aroma and the velvety texture of the coconut cream. We will than dissolve pure palm sugar of the highest quality, soft and rich with aroma. To further protect and preserve the silkiness of the coconut cream we will avoid heat when dissolving the sugar, because heat can crack the coconut and spoil its smoothness. For an extra aroma we will smoke the sauce with aromatic candles.

Lod Chong, with its shiny green noodles basking in sweet and smooth aromatic coconut syrup, topped with crashed ice is an excellent refreshment which I hope you all will enjoy.

ลอดช่องเป็นอาหารไทยโบราณ ซึ่งแต่ก่อนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นกปล่อย”  โดยชื่อขนมลอดช่องนี้มาจากขั้นตอนในการทำขนม คือ ขั้นตอนการกดแป้งให้ออกจากพิมพ์ โดยตัวลอดช่องจะมีลักษณะเป็นเส้น ๆ ยาวประมาณ 2 – 2.5 นิ้ว หรือ อ้วน ๆ สั้น ๆ ขึ้นอยู่กับตัวพิมพ์ที่ใช้ในการกดแป้ง

ขนมลอดช่องมักจะนิยมที่จะทำในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน เป็นตัน ซึ่งตามหลักโบราณนั้น ขนมลอดช่อง จะเสริฟพร้อมกับขนมอีกสามอย่าง ที่ตามประเพณีเรียกว่า “กินสี่ถ้วย” คือการทำขนมสี่อย่าง ได้แก่ “ไข่กบ นกปล่อย นางลอย อ้ายตื้อ” โดยขนมแต่ละอย่างจะมีความหมายต่าง ๆ กันไป แต่ผมจะพูดถึงเฉพาะ ขนมลอดช่อง ซึ่งมีความหมายว่า ให้คู่บ่าวสาวมีความรักยืนยาวเมื่อมีอุปสรรคใด ๆ ก็ให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

ขนมลอดช่องที่อร่อยนั้น ตัวลอดช่องจะต้องมีลักษณะเหนียว หนึบ หอมใบเตย และ มีกลิ่นน้ำปูนใส ส่วนน้ำกะทิต้องคั้นจากมะพร้าวสด ๆ และใช้น้ำน้อยในการคั้น ก็จะได้หัวกะทิที่สด มัน และ หอม ส่วนน้ำตาลนั้น เราสามารถใช้น้ำตาลมะพร้าว หรือ น้ำตาลปี๊บ ก็ได้

เคล็ดลับในการทำขนมลอดช่องนั้น มีอยู่สองอย่าง คือ

 1. ตัวแป้งต้องกวนให้สุก และ เวลากดเป็นเส้นตัวแป้งต้องร้อน อย่าทิ้งให้แป้งเย็น
 2. น้ำกะทิให้ใช้มือละลายน้ำตาลให้เข้ากัน และไม่ต้องตั้งไฟ
Lod Chong Recipe
Pandan Flavored Rice Flour Droplets in Sweetened Coconut Cream Syrup
สูตรทำขนมลอดช่องน้ำกะทิ หรือ นกปล่อย
 
Prep time
Cook time
Ready In
 
Lod Chong, with its shiny green noodles basking in sweet and smooth aromatic coconut syrup, topped with crashed ice is an excellent refreshment for a hot day!
By:
Recipe type: Dessert
Cuisine: Thai

Ingredients

 
Ingredients for the Coconut Cream Syrup
 • 2 1/2 cups palm sugar
 • 2 1/2 cups coconut cream
 • 1 teaspoon salt
 • aromatic Thai bakery candle
Ingredients for the Lod Chong noodles
 • 2 cups rice flour
 • 1/2 cup arrowroot flour
 • 2 tablespoon mung bean flour
 • 5 cups clear Thai red pickling lime solution (2-3 tablespoons of Thai red pickling lime)
 • 3/4 cups Pandan juice (from about 15 leaves)
ส่วนผสมน้ำกะทิ
 • น้ำตาลมะพร้าว 2 1/2 ถ้วย
 • หัวกะทิ 2 1/2 ถ้วย
 • เกลือป่น 1 ช้อนชา
 • เทียนหอม
ส่วนผสมลอดช่อง
 • แป้งข้าวเจ้า 2 ถ้วย
 • แป้งท้าวยายม่อม 1/2 ถ้วย
 • แป้งถั่วเขียว 2 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำปูนแดงใส 5 ถ้วย (ผสม ปูนแดง 2-3 ช้อนโต๊ะในน้ำ 5 ถ้วย)
 • น้ำใบเตยคั้นเข้มข้น 3/4 ถ้วย (ใบเตยประมาณ 15 ใบ)
Method
 1. Mix Thai red pickling lime with 5 cups of water.
  นำปูนแดงผสมกับน้ำเปล่า 5 ถ้วย
 2. Leave overnight allowing the lime to sink to the bottom and the solution clears. collect the clear solution and set aside.
  ทิ้งน้ำปูนข้ามคืน เพื่อให้ปูนตกตะกอนก่อน
 3. In a pestle and mortar finely pound Pandanus leaves with 3/4 cup of water.
  นำใบเตยหั่นหยาบ ๆ ลงไปโขลกในครกให้ละเอียด และ เติมน้ำเปล่า 3/4 ถ้วย
 4. Transfer the pesto-like paste to a thin white cloth
  นำใบเตยที่โขลกได้ไปใส่ในผ้าขาวบาง
 5. Press and extract the concentrate pandan juice. set aside.
  บีบเอาน้ำใบเตยออกให้ได้น้ำใบเตย 3/4 ถ้วย เสร็จแล้วพักเอาไว้
 6. Grate about 5 cups of coconut.
  ขูดมะพร้าวสด ๆ ให้ได้ประมาณ 5 ถ้วย
 7. With your hands massage and knead the coconut until coconut cream oozes, add no more than a cup of luke warm water while working the coconut.
  ใช้มือนวดเนื้อมะพร้าวจนหัวกะทิเริ่มออกมา และ เติมน้ำเปล่าประมาณ 1 ถ้วยลงไป แล้วนวดต่อไป
 8. Transfer to a thin white cloth and squeeze to extract the fresh coconut cream.
  ใส่มะพร้าวขูดที่นวดแล้วลงในผ้าขาวบาง จากนั้นบีบให้ได้หัวกะทิประมาณ 2-3 ถ้วย
 9. In a mixing bowl add to the coconut cream equal amount of high quality palm sugar and a teaspoon of salt.
  นำหัวกะทิที่ได้มาผสมกับน้ำตาลมะพร้าว ในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน จากนั้นให้เติมเกลือป่น 1 ช้อนชาลงไป
 10. With your hands dissolve the plam sugar eliminating all the lumps. do not use heat!.
  ใช้มือผสมหัวกะทิและน้ำตาลมะพร้าวให้เข้ากันดี
 11. Light up aromatic candles over a small bowl, tilt down 45 degrees to let the oils burn.
  จุดเทียนหอม แล้วใส่ลงในถ้วย โดยให้เอียงตัวเทียนประมาณ 45 องศา เพื่อให้ตัวเทียนติดไฟได้ง่าย
 12. place the smoking candle in a cup floating over the coconut cream and palm sugar mix, cover and leave for 20 minutes to smoke.
  นำถ้วยที่ใส่เทียนหอม วางลอยในถ้วยน้ำกะทิ แล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที เพื่อให้น้ำกะทิมีกลิ่นหอม เสร็จแล้วพักเอาไว้
 13. To a brass wok add 2 cups of rice flour
  ใส่แป้งข้าวเจ้า 2 ถ้วยลงในกะทะทองเหลือง
 14. Add 1/2 cup of arrowroot flour
  เติมแป้งท้าวยายม่อมลงไป 1/2 ถ้วย
 15. And 2 tablespoons of mung bean flour
  ใส่แป้งถั่วเขียว 2 ช้อนโต๊ะ
 16. Mix together the dry ingredients.
  ใช้มือนวดแป้งทั้งสามชนิดให้เข้ากันดี
 17. gradually add clear Thai red pickling lime solution kneading as you go.
  เติมน้ำปูนใสลงไปนิดหน่อย
 18. Combine the flours to a lump.
  นวดแป้งต่อไปจนแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อน
 19. Add more liquids and keep working untill you get a smooth dough.
  เติมน้ำปูนใสลงไปอีกที่ละนิดหน่อย
 20. When you get a nice and smooth dough, stop adding liquids and keep kneading.
  นวดแป้งต่อไปจนกว่าแป้งจะเหนียว
 21. knead for about five minutes until you feel that the dough has a good elasticity.
  นวดแป้งต่อไปอีกประมาณ 5 นาที
 22. Add the remining pickling lime liquids and dissolve the dough.
  เติมน้ำปูนที่เหลือทั้งหมดลงไป และ ละลายให้เข้ากับแป้ง
 23. Place the wok over medium high heat.
  นำกะทะตั้งไฟโดยใช้ไฟแรง
 24. Stir constantly at the SAME DIRECTION
  กวนแป้งโดยให้กวนไปในทางเดียวกัน
 25. When the mixture starts to thicken...
  กวนจนแป้งเริ่มเหนียว
 26. LOWER the heat
  เบาไฟลง
 27. and add the pandan juice.
  ใส่น้ำใบเตยลงไป 3-4 ถ้วย กวนให้เข้ากัน
 28. Stir constantly at the SAME DIRECTION
  กวนต่อไปเรื่อย ๆ โดยให้กวนไปในทางเดียวกัน
 29. you will have to keep doing it for about 20 minutes. DO NOT stop stirring.
  กวนประมาณ 20 นาที
 30. When the dough is gets a nice shiny color it is a sign that it is cooked well.
  หลังจากกวนไปประมาณ 20 นาทีแล้ว แป้งจะเริ่มเงาขึ้น
 31. Test by droping a bit into a cold water bath.
  เพื่อจะรู้ว่าแป้งสุกดีหรือยัง ให้ใช้ช้อนตักแป้ง แล้วใส่ลงในน้ำเย็น
 32. If it solidifies immidiatly than its ready for pressing.
  ใช้มือจับแป้งดู ถ้าแป้งจับตัวดี เหนียว ๆ แสดงว่าแป้งสุกแล้ว
 33. Prepare the press box
  เตรียมพิมพ์กด
 34. Fill it with HOT dough. and lightly press the dough, creating noodle like drops that falls into icy water. dont let the dough to cool down. You must press it hot.
  นำแป้งที่กำลังร้อน ๆ ใส่ลงในพิมพ์กด กดแป้งเบา ๆ จนแป้งหลุดออกจากช่องแล้วหล่นลงในน้ำเย็น
 35. Leave the Lod Chong noodels in the water until serving.
  ทิ้งตัวลอดช่องในน้ำเย็นจนแข็งตัวดี
 36. Serve the noodles in a dish, topping with the coconut syrup and crushed ice
  ตักใส่ถ้วย เติมน้ำกะทิ พร้อมใส่น้ำแข็งเย็น ๆ ลงไปพร้อมเสริฟ

 

0 ความคิดเห็น… แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Rate this recipe:  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

* โปรดระบุข้อมูล

 *