Hog plum – Fruit (มะกอกป่า ; ma gaawk bpaa)

Spondias mombin hog plum

Spondias mombin

Thai food recipes with Hog plum – Fruit (มะกอกป่า ; ma gaawk bpaa)